Dane są u nas w dobrych rękach

Na naszej stronie internetowej udostępniamy informacje o nas oraz o naszych usługach. Postępujemy przy tym zgodnie z zasadą „Privacy by Design”. Oznacza to, że nasze procesy biznesowe przystosowujemy do maksymalnej ochrony danych, a użytkownicy mają cały czas pełną kontrolę swoich danych, zgodnie z mottem „tak dużo, jak potrzeba, tak mało, jak to możliwe”.

Z tego powodu całkowicie rezygnujemy ze stosowania reklamowych plików cookie, narzędzi do śledzenia w sieci, narzędzi do analizy, sieci reklamowych (tzw. affiliates), czcionek hostowanych w innym miejscu, wstawianych planerów tras lub innych usług, które w tle zbierają dane osobowe. Korzystanie z naszej strony internetowej jest więc zasadniczo możliwe bez ujawniania danych osobowych. Ponadto wdrożyliśmy wiele środków organizacyjnych i technicznych, które zabezpieczają użytkowników podczas surfowania po naszej stronie internetowej. W poniższej polityce prywatności zebraliśmy informacje dotyczące ochrony danych.

Polityka prywatności

Dane osobowe przetwarzamy zawsze z uwzględnieniem ustawowych przepisów o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone, zapisywane lub przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane do zrealizowania celu umowy, użytkownik wcześniej udzielił jednoznacznej zgody lub odbywa się to na podstawie przepisu prawa. Dane nie są wykorzystywane w inny sposób.

Kto jest u nas odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Podmiotem odpowiedzialnym w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych o charakterze prawa o ochronie danych jest TONY the petfluencer agency GmbH & Co. KG, prezes André Karkalis, Merowingerstraße 61, 40225, telefon (0211) 30 20 58 23, e-mail: dus@tony-petfluenceragency.com, adres internetowy: www.tony-petfluenceragency.com.

Bezpieczeństwo danych

Z uwzględnieniem aktualnego stanu techniki wdrożyliśmy właściwe środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony danych osobowych odpowiedni dla ryzyka. Są to w szczególności następujące działania:

  • szyfrowanie SSL naszej strony internetowej
  • lokalizacja serwera w Niemczech
  • wykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa i aktualizacji
  • szyfrowanie nośników danych i bezpieczne przechowywanie
  • rygorystyczne wytyczne dotyczące haseł
  • kontrola dostępu

 

Mimo to przesyłanie danych w internecie może mieć braki bezpieczeństwa. Dlatego drogą elektroniczną nie należy przekazywać nam żadnych wrażliwych danych osobowych.

Serwerowe pliki dziennika

Po każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz dostawca automatycznie zapisuje w tak zwanych serwerowych plikach dziennika informacje przekazywane przez przeglądarkę. Jest to spowodowane wyłącznie prawnymi i technicznymi przyczynami, aby zapewnić bezbłędne udostępnienie strony internetowej i wykryć nadużycia (np. ataki hakerów lub spamerów). Gromadzone są przy tym następujące informacje: typ i wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, godzina zapytania do serwera oraz adres IP, z którego nastąpiło wywołanie. Adres IP jest anonimizowany po 7 dniach przez „X”. Poza tym te dane nie są łączone z innymi źródłami danych ani analizowane do celów reklamowych.

Podstawa niniejszego przetwarzania danych

Gromadzimy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych ze względu na prawnie uzasadniony interes, w celu wykrywania nadużyć oraz usuwania usterek, a także ewentualnie udzielania informacji organom państwowym.

Możliwość sprzeciwu

Gromadzenie i zapisywanie serwerowych plików dziennika jest wymagane do prowadzenia naszej strony internetowej. Dlatego nie ma możliwości sprzeciwu.

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, aby udostępnić określone funkcje. Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę na komputerze oraz zawierają różne informacje, służące przede wszystkim do zarządzania określonymi ustawieniami. Jeżeli na przykład w sklepie internetowym do koszyka włożony zostanie produkt, taka informacja zostanie zapisana w pliku cookie, aby sklep podczas kolejnych odwiedzin pamiętał, że w koszyku już znajdują się produkty. Na naszej stronie internetowej znajdują się tylko pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania. Pliki cookie, których celem jest rejestrowanie sposobu surfowania lub umożliwienie utworzenia profili użytkownika, nie są stosowane.

Podstawa niniejszego przetwarzania danych

Gromadzimy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych ze względu na prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia potrzebnych funkcjonalności.

Możliwość sprzeciwu

Pliki cookie są zapisywane lokalnie na komputerze. Dlatego użytkownik ma możliwość wprowadzenia w przeglądarce ustawień zapisywania plików cookie tylko w ograniczonym zakresie lub uniemożliwiających ich zapisywanie. Chętnie wyjaśnimy, jak to się odbywa. Należy zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych.

Możliwości kontaktu

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość szyfrowanego przesłania nam zapytania przez formularz kontaktowy. Pytamy wtedy o adres e-mail potrzebny do udzielenia odpowiedzi oraz nazwisko i treść wiadomości. Wszystkie dane są dobrowolne i są zapisywane przez nas wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania. Niniejszą zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalne powiadomienie nas przez e-mail. W przypadku kolejnych pytań można zwrócić się również bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

Podstawa niniejszego przetwarzania danych

Gromadzimy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

Możliwość sprzeciwu

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Należy przesłać nam nieformalny e-mail z tematem „Odwołanie zgody”. W takiej sytuacji nie będziemy dłużej korzystać z przekazanych nam przez formularz kontaktowy danych osobowych i usuniemy je.

Subskrypcja newslettera

Aktualne informacje o nas i naszych usługach wysyłamy e-mailem w regularnych odstępach czasu. Wiadomość e-mail jest wysyłana za pośrednictwem nadawcy biuletynu CleverReach GmbH & Co. KG z siedzibą i lokalizacją serwera w Niemczech. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz zarejestrować się do subskrypcji tego biuletynu. Wszystko, co musisz zrobić, to podać poprawny adres e-mail; dalsze dane osobowe nie są potrzebne do rejestracji. Aby upewnić się, że faktycznie wyraziłeś zgodę na otrzymywanie biuletynu, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem, korzystając z procedury podwójnej zgody.

Ze względów prawnych musimy również udokumentować, że wyraźnie wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu. Dlatego oprócz e-maila potwierdzającego zapisujemy również adres IP, pod którym nastąpiło potwierdzenie. Jest to konieczne, aby móc później prześledzić ewentualne nadużycia Twojego adresu e-mail.

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy w ramach rejestracji do newslettera, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Jakiekolwiek inne wykorzystanie lub ujawnienie nie ma miejsca. Możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w newsletterze.

Podstawa niniejszego przetwarzania danych

Gromadzimy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

Możliwość sprzeciwu

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy kliknąć link rezygnacji z subskrypcji w biuletynie.

Korzystanie z filmów z YouTube

Na naszej stronie internetowej wstawiliśmy filmy YouTube zapewniające lepsze korzystanie z niej. YouTube to portal filmowy, na którym można bezpłatnie oglądać, oceniać, komentować i samodzielnie przesyłać klipy wideo.

Platforma YouTube należy do YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA i jest reprezentowana przez: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Należy pamiętać: Zawsze oglądając film na YouTube na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i przekazywana jest informacja o adresie IP, z jakiego nastąpiło wejście na naszą stronę. Te dane są gromadzone i zapisywane bezpośrednio przez YouTube, a mogą być również przekazywane podmiotom trzecim. Jako właściciel strony internetowej nie mamy na to żadnego wpływu ani nie mamy wglądu w dane zbierane przez YouTube. Dlatego przed odtworzeniem filmu należy przeczytać wskazówki o ochronie danych YouTube na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy i w razie pytań, uzyskania informacji lub sprzeciwu dotyczącego korzystania z danych należy zwracać się bezpośrednio do YouTube.

Podstawa niniejszego przetwarzania danych

Gromadzimy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

Możliwość sprzeciwu

Aby dane osobowe nie były przekazywane do YouTube, nie należy klikać przycisku odtwarzania filmu, ponieważ połączenie z serwerami YouTube zostanie nawiązane dopiero po kliknięciu. Odpowiednia informacja na ten temat znajduje się również bezpośrednio na filmie.

Registration

Na naszej stronie istnieje możliwość zarejestrowania się jako petfluencer oraz utworzenia konta użytkownika po podaniu danych osobowych. Zapisywane są wtedy dane osobowe podane w formularzu rejestracji. Celem rejestracji jest wprowadzenie profilu do naszej zabezpieczonej bazy danych petfluencerów w celu możliwej współpracy z zainteresowanymi reklamodawcami.

Rejestracja oznacza jednoznaczne wyrażenie zgody jako petfluencer na przekazywanie danych profilu zainteresowanym reklamodawcom w celu przeprowadzenia wspólnych kampanii. Celem przekazania jest porównanie danych profilu z wymaganiami kampanii.

Podstawa niniejszego przetwarzania danych

Gromadzimy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia działań przed podpisaniem umowy.

Możliwość sprzeciwu

Petfluencerzy mają możliwość zlecenia usunięcia konta utworzonego podczas rejestracji.

Salesviewer

Na tej stronie internetowej gromadzone i zapisywane są dane do celów marketingowych, badania rynku i optymalizacji w technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora strony internetowej (art. 6 ust.1 lit.f RODO).

W tym celu stosowany jest kod na bazie javascript, służący do gromadzenia danych firmowych oraz odpowiedniego wykorzystania. Dane gromadzone w tej technologii są szyfrowane przez nieodwracalną jednokierunkową funkcję (tzw. funkcję haszującą). Dane są bezpośrednio pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistego identyfikowania użytkownika strony internetowej.

Dane zapisane w ramach Salesviewer są usuwane niezwłocznie po upływie ich przeznaczenia, kiedy usunięcie nie stoi w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania.

Wobec gromadzenia i zapisywania danych można w każdej chwili wyrazić sprzeciw klikając link https://www.salesviewer.com/opt-out , aby w przyszłości nie dopuścić do gromadzenia przez SalesViewer® na tej stronie internetowej. Na urządzeniu zapisywany jest przy tym plik cookie opt-out dla tej strony internetowej. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć ten link.

Podigee

Wir nutzen den Podcast-Hosting-Dienst Podigee des Anbieters Podigee GmbH, Ritterstraße 2A, 10969 Berlin, Deutschland. Die Podcasts werden dabei von Podigee geladen oder über Podigee übertragen.

Die Nutzung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, d.h. Interesse an einer sicheren und effizienten Bereitstellung, Analyse sowie Optimierung unseres Podcastangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

Podigee verarbeitet IP-Adressen und Geräteinformationen, um Podcast-Downloads/Wiedergaben zu ermöglichen und statistische Daten, wie z.B. Abrufzahlen zu ermitteln. Diese Daten werden vor der Speicherung in der Datenbank von Podigee anonymisiert oder pseudonymisiert, sofern Sie für die Bereitstellung der Podcasts nicht erforderlich sind.

Weitere Informationen und Widerspruchsmöglichkeiten finden sich in der Datenschutzerklärung von Podigee:  https://www.podigee.com/de/about/privacy/.

Prawa osoby, której dane dotyczą – informacja, blokowanie, usuwanie

Użytkownik w każdej chwili ma prawo do nieodpłatnego żądania informacji, jakie dane osobowe zapisujemy, skąd te dane pochodzą, na jakiej podstawie prawnej są gromadzone i komu są ewentualnie przekazywane. Ponadto dane te można korygować, blokować do dalszego wykorzystywania lub całkowicie usuwać („prawo do bycia zapomnianym”), chyba że przetwarzanie danych jest wymagane lub blokowanie bądź usunięcie stoi w sprzeczności z przepisami prawa. Aby skorzystać ze swoich praw, należy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych gromadzonych na podst. art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO można wyrazić sprzeciw w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy dłużej przetwarzać tych danych, chyba że a) udokumentujemy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają nadrzędny charakter wobec interesów, praw i swobód użytkownika, b) przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń lub c) przetwarzanie jest wymagane do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, należy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe przechowujemy zgodnie z ustawowymi terminami przechowywania. Po upływie tych terminów usuwamy te dane, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji lub wykonania umowy.

Przepisy prawne lub umowne

W niektórych przypadkach zalecane prawnie jest zapisywanie lub udostępnianie danych osobowych. Może być to konieczne na przykład ze względu na przepisy podatkowe. Jeżeli w takich sytuacjach użytkownik nie udostępni nam danych lub wyrazi sprzeciw wobec ich wykorzystywania, może to skutkować tym, że umowa nie zostanie zawarta. W razie pytań w poszczególnych sytuacjach należy zwracać się do naszego inspektora ochrony danych, aby przekazał wyczerpujące informacje na poniższe tematy:

  • Czy udostępnienie danych osobowych jest wymagane prawnie lub umownie?
  • Czy dane osobowe są wymagane do zawarcia umowy?
  • Czy istnieje obowiązek udostępniania danych osobowych?
  • Jakie skutki ma sprzeciw wobec wykorzystywania danych?

 

© TONY the petfluencer agency. Stan 1.04.2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

pl_PLPolski